KOMUNIKAT
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
 

!!! UWAGA !!! OD DNIA 16 MARCA 2020 r.  KASA W OŚRODKU ZOSTAJE ZAMKNIĘTA
WSZYSTKIE PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONYWAĆ ZA POMOCĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.

INFORMUJEMY, ŻE:
1. nienależnie pobrane świadczenia można wpłacać na konto ośrodka:
NR KONTA GBS 05 8355 0009 0000 2815 2000 0004
2. wpłaty na fundusz alimentacyjny:
NR KONTA GBS 32 8355 0009 0000 2815 2000 0003
3. wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej:
NR KONTA GBS 21 8355 0009 0000 2815 2000 0007

Z UWAGI NA ZAMKNIĘTĄ KASĘ ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ  O WSKAZANIE NUMERÓW KONT
(druk dostępny na stronie http://www.ops-barlinek.pl/)
NA JAKIE ZOSTANĄ PRZELANE PAŃSTWA ŚWIADCZENIA W DNIU 20 i 25 marca 2020 r.

--------------------------

!!! UWAGA !!! OD DNIA 16 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU
DZIAŁA W OGRANICZONYM ZAKRESIE SPRAWY URZĘDOWE MOŻNA ZAŁATWIAĆ:
ELEKTORNICZNIE: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
POPRZEZ PLATFORMĘ EPUAP
TELEFONICZNIE:
TEL/FAX SEKRETARIAT (95) 74 60 014 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) / 609 - 110 -018 (codziennie od 07:30 do 19:00)
ŚWIADCZENIA RODZINNE (95) 74 61 441 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00)
Wyjątkowo w sprawach bardzo pilnych będzie dostępny pracownik
w dyżurce przy wejściu do Ośrodka od godz. 11:00 do godz. 13:00
WAŻNE
Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Ośrodka, ze względu na własne bezpieczeństwo zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

 
Druk do pobrania:

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 

W związku z podjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prac nad programem wspierania rodziny (na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularzu ankiety "Problemy rodzin, dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym", która przyczyni się do zdiagnozowania sytuacji dzieci  i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie  z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

fas 2019 smallZapraszamy na spotkanie FAS - Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym. 10 września w godzinach 17.00-18.30 w Szkole Rodzenia przy SP ZOZ ul. Szpitalna. Spokanie prowadzi certyfikowany terapeuta FAS.

 

indeksOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

 OD 01 LIPCA 2019 r. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO WSZYSTKIM DZIECIOM DO 18 r. ŻYCIA

BEZ WZGLĘDU NA DOCHODY RODZINY

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

            Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu. Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

            Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Załącznik (PDF)

rozwoj kompetencji smallOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w okresie od marca do maja 2019 r. na terenie Ośrodka były prowadzone zajęcia dla rodziców, które miały na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, samoobserwację, doświadczenie własnych schematów życiowych i przekształcenie ich w sposób konstruktywny na właściwe i wspierające rozwój dziecka.

SPOSOBEM NA ZROBIENIE PIERWSZEGO KROKU JEST KONIEC ODKŁADANIA  I PODJĘCIE DZIAŁANIA

rozwoj kompetencji smallOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR DO GRUPY "ROZWÓJ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW"

 

biala wstozkaPrzyłącz się i wspieraj Kampanię ,,Biała wstążka” jako Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. W dniach od 25.11.2018 r. do 10.12.2018 r. na terenie miasta Barlinka trwa akcja ,,Biała wstążka”. W ramach ogólnopolskiej kampanii możecie Państwo poprzez noszenie białej wstążki wspierać oraz zademonstrować swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.

W maju br. Gmina Barlinek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.
Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.