shoes leprechaungreen glitter shoesslip on sport shoeschampion exercise shoescc mackinzie shoes portlandsignature shoessunset ugg chocolateshoes generationova shoesspring store shoesuggs chocolate size 10606 new balance shoesugg australia trapper hatgorrila shoesros rhommerson shoesbrazil cheap women shoeslouisiana trade shoes
usa pharmacy no prescription neededorder doxcycline 100mgsynthroid weight gaincafergot prescriptionmetformin hcl 500mg no prescriptionbest generic viagra reviewmetformin er no prescription canadaviagra mexico otcviamedic complaintshow to order anchen bupropiononline pharmacy no prescription zoloftcheap adhd medication from canadafinasteride no prescription canadaonline medications without prescriptiondoxycycline without prescriptionnatural viagra alternative blood flowacheter misotrol
where to buy tinadazolepropecia 5mg to buy withoutpharmadrugcanadavipps certified pharmacyabilify on line without prescriptiondrug prices without insurancemetmorfin 500mg for salecan you buy propranolol onlinewhere to buy lasixcipro price pharmacyviagra for men sales in canadaroaccutane buyviragra cheap no prescription overnightdecadron no prescription neededmailorder antibiotics
online medications without prescriptionbuy cephalexin capsule 500mgpharmacies overseas no rxorder zofran onlineabc online pharmacy reviewsonline pharmacy escrowviagaraproventil from canada no prescriptionatacand no rxfinasteride tablets online shopfree samples of viagra onlinebactrim dsprescription cough medicine by mailprednisone dogs canadabuy levothyroxine no rx in usacanadian pharmacy24hris it safe to buy viagra?
buy viagra in singapore
ventolin hfa 90 mcg inhaler
low cost lavitra
discount medications
100 mg viagra or 50 mg
no prescription for metoclopramide
cnadian pharmacy
online pharmacy escrow
mail order viagra from canada
synthroid online no prescription
buy buspar without prescription
tadalafil suppliers
european pharmacy
finasteride online prescription
buying viagra online in canada
grifulvin v 500 mg
canadian ed medicationsviagra price comparecheap eltroxin no prescriptioncealis super activebuy testosterone from canadawhat is viagra softmetformin 500mg medicinewomen viagra for saleviagra gift cardno prescription esomeprazoleantibiotics online paypalrayrx online drug storecucumber make birth controlcoupon discount for atlantic drugstore
cafergot prescription
canadian viagra for sale
mailinorder colchinchin
buy real viagra online canada
canadian pharmacy universities
order acetazolamide online
order no script voltaren
generic cialis 20mg
abilifyincanadasearch
prescription femara
prednisone no prescription medication
tronto drug store
viagra alternative gnc
canadianpharmacyxenical 120mg
zpack online next day shippinh
cozaar no prescription
how to purchase digitalis
order setraline without prescription
mail order cialis
prednisone online new zealand
buy furosemide 20mg
buy penicillin in mexico
viagra online tesco
my canadian drug store
accessrx prescription drugs
furosemide without script
order prednisone from canada
walmart canadian pharmacy viagra
accutane canada pharmacy
mailorder antibiotics
cafergot in target pharmacy
can you order retin a
buy lantus
pinkviagra to buy in australia
buy online viagra
logotype

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO... 


Projekt „Wdrażanie standardów pracy socjalnej i usług opiekuńczych w gminie Barlinek" realizowany w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

tel. (95) 74 60 014

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 2

3.Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

4.Okres zatrudnienia: od lipca 2012 do 30 listopada 2013 roku

5.Wynagrodzenie: współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełny etat.

II. Wymagania niezbędne:

1.Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Praca socjalna

2.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

3.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

4.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

5.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

6.Ścisła współpraca z pracownikiem ds. świadczeń oraz koordynatorem usług społecznych.

V. Wymagane dokumenty:

1.Życiorys (CV)

2.Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia POBIERZ >>>

3.List motywacyjny

4.Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

5.Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

6.Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29 czerwca 2012 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Ośrodka (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 29 74-320 Barlinek. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

VIII. Inne informacje:

Rekrutację przeprowadzi komisja powołana przez kierownika OPS.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja ta wraz z listą osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona również na stronie internetowej OPS, w BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz na tablicy ogłoszeń OPS.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach konkursu ogłoszona będzie na stronie internetowej OPS, w BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz na tablicy ogłoszeń OPS.

Dodatkowych informacji udziela kierownik sekcji pomocy środowiskowej Magdalena Zynda – Lis oraz inspektor ds. kadr Ewa Jadach – Lis pod nr tel. (95) 74 60 01

__________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIKI: 

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia