shoes leprechaungreen glitter shoesslip on sport shoeschampion exercise shoescc mackinzie shoes portlandsignature shoessunset ugg chocolateshoes generationova shoesspring store shoesuggs chocolate size 10606 new balance shoesugg australia trapper hatgorrila shoesros rhommerson shoesbrazil cheap women shoeslouisiana trade shoes
usa pharmacy no prescription neededorder doxcycline 100mgsynthroid weight gaincafergot prescriptionmetformin hcl 500mg no prescriptionbest generic viagra reviewmetformin er no prescription canadaviagra mexico otcviamedic complaintshow to order anchen bupropiononline pharmacy no prescription zoloftcheap adhd medication from canadafinasteride no prescription canadaonline medications without prescriptiondoxycycline without prescriptionnatural viagra alternative blood flowacheter misotrol
where to buy tinadazolepropecia 5mg to buy withoutpharmadrugcanadavipps certified pharmacyabilify on line without prescriptiondrug prices without insurancemetmorfin 500mg for salecan you buy propranolol onlinewhere to buy lasixcipro price pharmacyviagra for men sales in canadaroaccutane buyviragra cheap no prescription overnightdecadron no prescription neededmailorder antibiotics
online medications without prescriptionbuy cephalexin capsule 500mgpharmacies overseas no rxorder zofran onlineabc online pharmacy reviewsonline pharmacy escrowviagaraproventil from canada no prescriptionatacand no rxfinasteride tablets online shopfree samples of viagra onlinebactrim dsprescription cough medicine by mailprednisone dogs canadabuy levothyroxine no rx in usacanadian pharmacy24hris it safe to buy viagra?
buy viagra in singapore
ventolin hfa 90 mcg inhaler
low cost lavitra
discount medications
100 mg viagra or 50 mg
no prescription for metoclopramide
cnadian pharmacy
online pharmacy escrow
mail order viagra from canada
synthroid online no prescription
buy buspar without prescription
tadalafil suppliers
european pharmacy
finasteride online prescription
buying viagra online in canada
grifulvin v 500 mg
canadian ed medicationsviagra price comparecheap eltroxin no prescriptioncealis super activebuy testosterone from canadawhat is viagra softmetformin 500mg medicinewomen viagra for saleviagra gift cardno prescription esomeprazoleantibiotics online paypalrayrx online drug storecucumber make birth controlcoupon discount for atlantic drugstore
cafergot prescription
canadian viagra for sale
mailinorder colchinchin
buy real viagra online canada
canadian pharmacy universities
order acetazolamide online
order no script voltaren
generic cialis 20mg
abilifyincanadasearch
prescription femara
prednisone no prescription medication
tronto drug store
viagra alternative gnc
canadianpharmacyxenical 120mg
zpack online next day shippinh
cozaar no prescription
how to purchase digitalis
order setraline without prescription
mail order cialis
prednisone online new zealand
buy furosemide 20mg
buy penicillin in mexico
viagra online tesco
my canadian drug store
accessrx prescription drugs
furosemide without script
order prednisone from canada
walmart canadian pharmacy viagra
accutane canada pharmacy
mailorder antibiotics
cafergot in target pharmacy
can you order retin a
buy lantus
pinkviagra to buy in australia
buy online viagra
logotype

KIEROWNIK ORODKA POMOCY SPOECZNEJ W BARLINKU OGASZA NABR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO... 


Projekt ?Wdraanie standardw pracy socjalnej i usug opiekuczych w gminie Barlinek" realizowany w ramach projektu ?Tworzenie i rozwijanie standardw usug pomocy i integracji spoecznej" dziaanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja spoeczna Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Nazwa i adres jednostki:

Orodek Pomocy Spoecznej

ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

tel. (95) 74 60 014

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

godziny pracy: poniedziaek ? pitek 7.00 ? 15.00

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 2

3.Miejsce wykonywania pracy: Orodek Pomocy Spoecznej w Barlinku

4.Okres zatrudnienia: od lipca 2012 do 30 listopada 2013 roku

5.Wynagrodzenie: wspfinansowane bdzie przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o prac na czas okrelony na peny etat.

II. Wymagania niezbdne:

1.Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z pn. zm.)

2.Obywatelstwo polskie

3.Pena zdolno do czynnoci prawnych oraz prawo do korzystania w peni z praw publicznych,

4.Znajomo obowizujcych przepisw prawnych z zakresu pomocy spoecznej i kodeksu postpowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1.Dobra znajomo obsugi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane dowiadczenie zawodowe zwizane z wykonywaniem zada pracownika socjalnego

3.Umiejtno pracy w zespole

4.Wysokie umiejtnoci komunikacyjne

5.Umiejtno radzenia sobie ze stresem

6.Obowizkowo, rzetelno, punktualno

7.Wyrozumiao, cierpliwo, kreatywno, odpowiedzialno.

IV. Zakres zada wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Praca socjalna

2.Wdraanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy spoecznej

3.Pomoc w zakresie rozwizywania spraw yciowych osobom, ktre dziki tej pomocy bd zdolne samodzielnie rozwizywa problemy bdce przyczyn trudnej sytuacji yciowej, skuteczne posugiwanie si przepisami prawa w realizacji tych zada

4.Pobudzanie spoecznej aktywnoci i inspirowanie dziaa samopomocowych w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych osb, rodzin, grup i rodowisk spoecznych

5.Wsppraca i wspdziaanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziaania i ograniczania negatywnych skutkw zjawisk spoecznych, agodzenie skutkw ubstwa

6.cisa wsppraca z pracownikiem ds. wiadcze oraz koordynatorem usug spoecznych.

V. Wymagane dokumenty:

1.yciorys (CV)

2.Kwestionariusz osobowy osoby ubiegajcej si o zatrudnienie, stanowicy zacznik do ogoszenia POBIERZ >>>

3.List motywacyjny

4.Uwierzytelnione kopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie i kwalifikacje, w tym zawiadczenia o ukoczonych kursach i szkoleniach

5.Uwierzytelnione kopie wiadectw pracy lub innych dokumentw potwierdzajcych poprzednie zatrudnienie (w przypadku wczeniejszego zatrudnienia)

6.Owiadczenie kandydata, e posiada pen zdolno do czynnoci prawnych oraz o korzystaniu z peni praw publicznych,

7.Owiadczenie, e kandydat nie by karany za przestpstwo popenione umylnie oraz nie toczy si przeciwko niemu postpowanie karne.

Dokumenty przedkadane w formie kopii winny by potwierdzone przez kandydata klauzul ?za zgodno z oryginaem".

CV i list motywacyjny naley opatrzy klauzul ?Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z pn. zm.)"

VI. Termin i miejsce skadania dokumentw:

Oferty naley skada w zamknitych kopertach do dnia 29 czerwca 2012 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Orodka (pokj nr 10) lub przesa na adres: Orodek Pomocy Spoecznej ul. Strzelecka 29 74-320 Barlinek. Koperty powinny by opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, ktre wpyn po w/w terminie nie bd rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiega bdzie w dwch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikacj dokumentw aplikacyjnych pod wzgldem wymaga formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test z kandydatami speniajcymi wymogi formalne zgodnie z ogoszeniem.

VIII. Inne informacje:

Rekrutacj przeprowadzi komisja powoana przez kierownika OPS.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostan powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja ta wraz z list osb, ktre zakwalifikoway si do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona rwnie na stronie internetowej OPS, w BIP Urzdu Miejskiego w Barlinku oraz na tablicy ogosze OPS.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach konkursu ogoszona bdzie na stronie internetowej OPS, w BIP Urzdu Miejskiego w Barlinku oraz na tablicy ogosze OPS.

Dodatkowych informacji udziela kierownik sekcji pomocy rodowiskowej Magdalena Zynda ? Lis oraz inspektor ds. kadr Ewa Jadach ? Lis pod nr tel. (95) 74 60 01

__________________________________________________________________

ZACZNIKI: 

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegajcej si o zatrudnienie, stanowicy zacznik do ogoszenia