PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY OŚRODKU POMOCY RODZINIE W BARLINKU


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Strzelecka 29 (II piętro)
74-320 Barlinek
tel. 95 74 60 014

 

 

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

 • osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
 • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
 • osób uzależnionych  oraz osób współuzależnionych,
 • osób będących w kryzysie.


ZADANIA PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy;
 • wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;
 • motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia;
 • inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny;
 • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

WAŻNE

         PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE NIE PROWADZI PSYCHOTERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH, NIE UDZIELA INDYWIDUALNYCH ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZO-LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I CZŁONKOM ICH RODZIN I NIE REALIZUJE SĄDOWEGO ZOBOWIĄZANIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

LECZENIEM OSÓB UZALEŻNIONYCH ZAJMUJĄ SIĘ ZAKŁADY LECZNICTWA ODWYKOWEGO.

 

 

ZAPISY DO WW. PUNKTU PROWADZĄ PRACOWNICY SOCJALNI.

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 95 74 60 014

 (osoba do kontaktu: Eliza Stefaniuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)