Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuję, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021  będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz                  w wybranych bankach krajowych lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
na parterze pokój nr 8

W związku z działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia rekomendujemy, aby wnioski składać drogą elektroniczną lub listowną.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku