Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa w formie zajęć warsztatowych skierowanych do par i małżeństw w kryzysie

Ogłoszenie o naborze (PDF)

Barlinecki Klub Abstynenta (PDF)

OD 1 LUTEGO 2021 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500+

Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero 1 kwietnia 2021 r.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

do dnia 30 kwietnia 2021 r.: - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,

od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,

od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Ustalenie prawa do świadczenia następuje od miesiąca złożenia wniosku.

Źródło: https://ops.pl/2021/01/1-lutego-mozna-juz-skladac-wnioski-o-500/

Osobisty rachunek bankowy, przelewy, zakupy online i płatności kartą to dla wielu seniorów wciąż niedostępne sposoby na załatwianie codziennych spraw. Co zrobić, aby przybliżyć seniorom technikę cyfrową i dzięki niej zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe, a nawet zdrowotne? Kluczem do zmiany tej sytuacji może być edukacja.

Harmonogram (PDF)

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Haromonogram (PDF)

podziekowania crs

lubie ludzi

JAK DZIAŁA:

 • telefon od seniora odbierze specjalista – doświadczony psycholog lub terapeuta, który będzie w stanie zapewnić ważne wsparcie emocjonalne. Telefon obsługuje zespół dr Barbary Smolińskiej z Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

telefon senior

Szlachetna Paczka wsparcie dla seniorów (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

W związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ograniczenia ryzyka zakażenia od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywamy pracy.

Interesanci będą przyjmowani w godz. 10.00 - 13.00, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty z konkretnym pracownikiem Ośrodka.

W okresie do 2 listopada 2020 r. mieszkańcy w kontaktach z pracownikami Ośrodka powinni korzystać:

a) z kontaktów telefonicznych w godz. pracy Ośrodka: - tel/fax sekretariat (95) 74 60 014 / 609 – 110 -018

b) pracownicy socjalni – Agnieszka Bocian, Danuta Witkowska – 95 74 60 014 wew. 42 Anna Smoleń, Alicja Wieczorek – 95 74 60 014 wew. 43 Izabela Mazan – 95 74 60 014 wew. 44 Marzena Wrońska, Katarzyna Bartosik-Bussa – 95 74 60 014 wew. 46 Inga Zenker, Marlena Birula – 95 74 60 014 wew. 47

c) świadczenia rodzinne - 95 74 61 441 bądź 95 74 60 014 wew. 32

d) fundusz alimentacyjny - 95 74 60 014 wew. 36

e) dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne – 95 74 60 014 wew. 45

f) z kontaktu elektronicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z platformy EPUAP.

WAŻNE - w godzinach pracy Ośrodka na zewnątrz budynku jest wystawiona urna, do której można wrzucać wnioski, druki i podania, na których należy umieścić swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub adres.

Na terenie Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi, może jednocześnie przebywać ograniczona liczba interesantów. Osoby załatwiające sprawy w Ośrodku zobowiązane są zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu oraz przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Ośrodka.

Szanowni Państwo
W ramach utworzonego Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku mieszczącego się przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku mieszkańcy gminy Barlinek będą mieć zapewniony dostęp do niezbędnego i bezpłatnego wsparcia specjalistycznego i psychologicznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi.

Harmonogram udzielenia wsparcia w ramach projektu Odmieniamy swoją przyszłość w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r (PDF)

2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to szczególna data upamiętniająca rocznicę urodzin Matahmy Gandhiego, który propagował pokój, tolerancję i bezpieczeństwo.

Przemoc to wywieranie wpływu na zachowanie, na proces myślowy lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia na takie działanie. Przemoc może przybierać formę przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Pomimo wielu jej postaci przemoc zawsze pozostawia ślady nawet takie, których nie widać gołym okiem.

 
Do pobrania:

Plakat (PDF)

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day). ) – mający na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.

Szanowni Państwo

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich powodują, że wiele osób częściej sięga po alkohol. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są adresowane do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce.

 1. Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
 2. Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem.
 3. W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad
 4. Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?
 5. Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?
 6. „Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa
 7. Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
 8. Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
 9. Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi
 10. Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Jednocześnie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności jednostek zajmujących się ochroną zdrowia – rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działających na terenie gminy Barlinek (m.in. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku) oraz Choszczna – Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA”.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Eliza Stefaniuk

 

WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA - ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

 

 

 

Zarządzenie (PDF)

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA RODZINY WSPIERAJĄCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego.

Barlinek, 17.07.2020 r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz na świadczenia rodzinne na rok szkolny 2020/2021  będą wydawane oraz przyjmowane tradycyjnie (w wersji papierowej) od 4 - 14 sierpnia 2020 od godz. 900 do godz. 1300, a od 15 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Ośrodka.

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w związku z powzięciem niepokojących informacji na temat działalności Firmy PRYMUS EDUKACJA ul. Staromiejska l2/8, 40-013 Katowice a mających kluczowe znaczenie dla działalności naszego Ośrodka podjął decyzję o wycofaniu zgody dotyczącej upoważnienia Firmy PRYMUS EDUKACJA do prowadzenia rozmów mających na celu pozyskanie funduszy od chętnych lokalnych firm oraz przedsiębiorców w celu nieodpłatnego doposażenia naszej jednostki z dniem 3 lipca 2020 r.

Za zamieszanie związane z naszym upoważnieniem bardzo przepraszam. Jeżeli osoby zainteresowane chciałby przekazać na rzecz ośrodka  produkty codziennego użytku, to proszę o bezpośredni kontakt z naszym Ośrodkiem.

Proszę o nie wpłacanie ewentualnych środków na wskazane przez Prymus Edukację konto bankowe.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Henryk Zarębska

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuję, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021  będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
na parterze pokój nr 8

W związku z działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia rekomendujemy, aby wnioski składać drogą elektroniczną lub listowną.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Barlinek, 23 czerwca  2020 r.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Iwona Kaczorowska – Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych pod nr tel. (95) 746 00 14.

 

                 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny -  NIEAKTUALNE - 03.06.2020 r.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie:
 3. ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 4. b/ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 5. c/ wykształcenie wyższe uzupełnione studiami  podyplomowymi  obejmującymi zakres programowy szkolenia + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. d/ wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 7. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 8. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.

Dodatkowych informacji udziela p. Eliza Stefaniuk – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku pod nr tel. (95) 746 00 14.

ZAŁĄCZNIK NR 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu (PDF)

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 1. Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta. Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa interesanci będą przyjmowani pojedyńczo.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości.

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 

W związku z podjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prac nad programem wspierania rodziny (na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularzu ankiety "Problemy rodzin, dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym", która przyczyni się do zdiagnozowania sytuacji dzieci  i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie  z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

fas 2019 smallZapraszamy na spotkanie FAS - Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym. 10 września w godzinach 17.00-18.30 w Szkole Rodzenia przy SP ZOZ ul. Szpitalna. Spokanie prowadzi certyfikowany terapeuta FAS.

 

indeksOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

 OD 01 LIPCA 2019 r. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO WSZYSTKIM DZIECIOM DO 18 r. ŻYCIA

BEZ WZGLĘDU NA DOCHODY RODZINY

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

            Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu. Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

            Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Załącznik (PDF)

rozwoj kompetencji smallOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w okresie od marca do maja 2019 r. na terenie Ośrodka były prowadzone zajęcia dla rodziców, które miały na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, samoobserwację, doświadczenie własnych schematów życiowych i przekształcenie ich w sposób konstruktywny na właściwe i wspierające rozwój dziecka.

SPOSOBEM NA ZROBIENIE PIERWSZEGO KROKU JEST KONIEC ODKŁADANIA  I PODJĘCIE DZIAŁANIA

rozwoj kompetencji smallOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR DO GRUPY "ROZWÓJ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW"

 

biala wstozkaPrzyłącz się i wspieraj Kampanię ,,Biała wstążka” jako Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. W dniach od 25.11.2018 r. do 10.12.2018 r. na terenie miasta Barlinka trwa akcja ,,Biała wstążka”. W ramach ogólnopolskiej kampanii możecie Państwo poprzez noszenie białej wstążki wspierać oraz zademonstrować swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.

W maju br. Gmina Barlinek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.
Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.